Oferta

ludzie przy laptopie

Firma JMM posiada doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, a jej największym atutem jest wysoka skuteczność w tym zakresie.

Działania związane z pozyskiwaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują:

 • Dokonanie analizy profilu działalności organizacji oraz dobór możliwych źródeł finansowania z UE,
 • Opracowanie wniosków szkoleniowo-doradczych zgodnie z politykami horyzontalnymi UE,
 • Opracowanie wniosków szkoleniowo-doradczych zgodnie z politykami horyzontalnymi UE,
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku,
 • Zarządzanie projektami dofinansowanymi z UE,

 

Na zlecenie klientów, którzy pozyskali środki na dofinansowanie realizacji projektów – przeprowadzamy audyt zewnętrzny, którego celem jest jednoznaczna ocena, czy realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowania projektu.

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług są doświadczenie i kompetencje naszych specjalistów. Kadrę JMM stanowią doświadczeni praktycy z dziedziny aplikowania o fundusze w ramach EFS, Phare, oraz wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. Nasi konsultanci w okresie programowania 2004-2006 –realizowali / nadzorowali projekty o łącznej wartości 33,7 mln zł, w ramach których przeszkolono ponad 13 tys. osób. W okresie 2007-2013 programowania nadzorowaliśmy realizację projektów o łącznej wartości 8,2 mln zł, w ramach których przeszkolono ponad 2,5 tys. osób. Z kolei w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 45 milionów zł. do realizacji 31 projektów EFS. Dzięki naszemu wsparciu powstało 200 nowych przedsiębiorstw, a pracę otrzymało ponad 1500 osób.

Konsultanci JMM pełnia funkcję Ekspertów zewnętrznych pracujących na zlecenie:

 • Fundacji Fundusz Współpracy
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zespół JMM nieustannie aktualizuje swoją wiedzę z zakresu możliwych do wykorzystania źródeł finansowania, przygotowywania dokumentacji i zarządzania projektami oraz rozliczania dotacji i audytu projektów.

JMM posiada również status instytucji szkoleniowej na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Strony w dziale: